Diamant

Diamant je nejtvrdší přírodní minerál. Zároveň jde o jeden z nejcennějších drahokamů. Diamant je krystalická forma uhlíku C. Slovo diamant pochází z řeckého "adámas", což v překadu znamená nezničitelný. Díky svým vlastnostem jsou diamanty odnepaměti opředeny mýty. V dávných dobách lidé věřili v jejich magickou sílu. Panovníci dokonce věřili, že jim diamanty pomáhají dodávat moc a neporazitelnost. Dnes zůstávají symbolem, který nám připomíná vzácné a důležité okamžiky našeho života – zasnoubení, narození, výročí i lásku našich nejbližších.

Hodnocení diamantů

Každý diamant je jedinečný a má specifické vlastnosti, které dokládají jeho hodnotu.

Přesto můžeme kterýkoli kousek individuálně ohodnotit. Abychom posoudili kvalitu diamantu, používáme celosvětově uznávaný standard známý jako 4C:

 • Color – barva
 • Clarity – čistota
 • Carat – váha v karátech
 • Cut – brus neboli tvar diamantu

Barva

Diamanty se přirozeně vyskytují v čiré, žluté, červené, modré, zelené hnědé a černé barvě. Do základního hodnocení však spadají jen diamanty čiré až nažloutlé. Ty GIA (Gemological Institute of America) rozdělil do 16 skupin. Ostatní barevné odstíny se označují jako „fancy“.

Čistota

Čistota diamantu se určuje pomocí lupy (při 10x zvětšení) a obsahu inkluzí. Podobně jako u barvy vydala GIA stupnici určující čistotu diamantu.

Hodnocení čistoty diamantů

Specifika diamantu

F/IF 

(Flawless)

 • Neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty
 • Extrémně vzácný diamant
 • Nakupován nejčastěji jako investice

VVS 1, VVS 2

(Very Very Small)

 • Obtížně zjistitelné inkluze
 • Vzácný a cenný diamant
 • Používaný ve šperkařství i jako investice

VS 1, VS 2

(Very Small)

 • Velmi malé inkluze
 • Standartní diamant vyšší kvality
 • Užíván zejména na výrobu šperků

SI 1, SI 2

(Small Inclusions)

 • Malé, snadno zjistitelné inkluze
 • Standartní diamant
 • Používán především ve šperkařství 

P1/I1, P2/I2, P3/I3

(Included 1-3)

 • Velké a četné inkluze lehce viditelné pouhým okem
 • Používaný pro výrobu méně luxusních šperků

Váha v karátech

Hmotnost diamantu se měří v karátech a označuje se CT. Váha se zaznamenává až na tři desetinná místa, příčemž 1 karát je 0,2 gramu. Čím více karátů diamant má, tím více roste jeho výjimečnost.

Brus

Dalším kritériem pro hodnocení diamantů je tvar a kvalita brusu. Brus dělíme do několika tvarů, z nichž můžeme vyzdvihnout 7 nejpopulárnějších.

Diamant vybroušený kulatým briliantovým brusem / Round Brilliant/ se nazývá briliant. Tvar briliantu je přesně stanovený proto, aby co nejlépe vedl a odrážel světlo. Briliantovým brusem nazýváme diamant s 57(respkt. 58) fasetami. Fasety jsou jednotlivé strany briliantu.

Struktura briliantu - parametry

 

Průměr - šíře diamantu od jedné strany pásu k druhé.         
Tabulka - velká faseta (ploška) na vršku diamantu.
Rundista - hrana diamantu mezi korunou a pavilónem.
Koruna - horní část diamantu od pásu k tabulce.
Kaleta - drobná faseta na spodním konci diamantu.
Pavilón - část diamantu od rundisty dolů ke spodní plošce.
Hloubka - rozměr diamantu od tabulky ke spodní plošce.

Diamanty podle kvality brusu

Kvalita brusu

        Specifika

Excellent

Odrážejí téměř všechno světlo, které na diamant dopadá. (3 % světové produkce)

Very good

Představují zhruba 15 % nejkvalitněji vybroušených diamantů. Odrážejí téměř stejný objem světla jako diamanty Excellent a pro oko laika jsou od nich takřka k nerozeznání.

Good

Odrážejí většinu světla.

Fair

Stále jde o kvalitně vybroušené diamanty, ale třpytí se o poznání méně než diamanty vyšších kategorií.

Poor

Většina světla, která na diamant dopadá, se ztrácí, čímž kámen přichází o svůj třpyt.